/ aktivitetsersättning

aktivitetsersättning

Aktivitetsersättning kan man få om man har en sjukdom eller en funktionsnedsättning som gör att man inte kan arbeta och är 19–29 år gammal. Hel ersättning är 8 790–9 775 kronor per månad före skatt. (Motsvarande ersättning för de som är 30 år eller äldre är sjukersättning.)

Åren 2005–2017 ökade antalet personer aktivitetsersättning, för att därefter kraftigt minska under 2018–2019. Under 2019 hade i genomsnitt 29 100 personer aktivitetsersättning, enligt Försäkringskassan. Under 2019 minskade aktivitetsersättningen med 3 900 personer, eller 12 procent. I december 2019 var det 46 procent kvinnor och 54 procent män som hade aktivitetsersättning. Samtidigt som allt färre fick aktivitetsersättning under 2019 ökade åter antalet nybeviljade ersättningar. Källa: Försäkringskassans rapport om sjukfrånvarons utveckling.

4 av 10 utan pengar till mat efter avslag
Nyheter

4 av 10 utan pengar till mat efter avslag

Hur går det för de allt fler unga vuxna som får avslag på aktivitetsersättning? Idag blev Inspektionen för socialförsäkringen, ISF,…

Nu finns inte längre något försvar för den höga skatten
Nyheter

Nu finns inte längre något försvar för den höga skatten

DEBATT. Politik är att vilja, sa Olof Palme 1964. Nu är det bevisat att det gäller även 2020 för Centerpartiet. Min kommentar blir naturligtvis: Om bara styrande politiker har viljan så går även det som är ”omöjligt” att genomföra!

Vill sänka skatten även för personer med funktionsnedsättning
Nyheter

Vill sänka skatten även för personer med funktionsnedsättning

Nu signalerar finansminister Magdalena Andersson att skatten måste sänkas även för personer som har sjuk- och aktivitetsersättning. – Jag tycker inte att man ska ha en högre skatt för personer med sjuk- och aktivitetsersättning, utan det borde vara samma beskattning för personer som arbetar.